Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Edukacji Artystycznej

logo bip

INSTYTUCJA

Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska to najmłodsza instytucja kultury w Gorzowie Wielkopolskim, najmłodsza filharmonia w Polsce, nowa, długo oczekiwana inwestycja w skali województwa lubuskiego, a zarazem jedna z najbardziej spektakularnych i nieszablonowych inwestycji ostatnich lat w skali kraju.

Powstawała w latach 2009 – 2011, w ramach realizacji projektu „Budowa Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska”, z inicjatywy Prezydenta Miasta Tadeusza Jędrzejczaka, za sprawą wspólnej decyzji Prezydenta i Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Zrealizowana została  z budżetu miasta Gorzowa oraz przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej  w ramach unijnej dotacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Jako instytucja kultury została utworzona na mocy Uchwały Nr LXXIII/1161/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 maja 2010 r. i dnia 11 sierpnia 2010 r. pod numerem XIV/2010 CEA wpisana do rejestru instytucji kultury.

Filharmonia zbudowana od podstaw to w historii Polski po 1989 roku wydarzenie bez precedensu; stworzona z wielką dbałością o artystyczny poziom i wedle europejskich standardów nowa, zawodowa orkiestra; świetnie wykształcony,  przygotowany i ceniony w świecie dyrygent – zapewniły instytucji znakomity start i od razy wyraźnie zaznaczyły jej pozycję w świadomości nie tylko gorzowian, ale także melomanów, artystów i twórców z całej Polski.      

Dzięki znakomitej ofercie koncertowej i nieszablonowej koncepcji architektonicznej jest obecnie  jednym z najciekawszych i najatrakcyjniejszych miejsc w mieście. Nowoczesna, przeszklona bryła poza funkcją obiektu filharmonicznego zapewnia jej uniwersalne wykorzystanie, zarówno jeśli chodzi o potencjał  Sali Koncertowej, jak i całej przestrzeni publicznej.  Wielokrotnie mówiono m.in. o znakomitych możliwościach akustycznych Sali, zaliczając ją do najlepszych pod względem akustyki  obiektów w Polsce.  Zastosowanie najnowszych technologii i rozwiązań sprawiło, że mieszkańcy regionu, jak również turyści krajowi i zagraniczni mają zagwarantowane uczestnictwo w życiu muzycznym i kulturalnym o standardzie europejskim, zaś artyści – najwyższą jakość pracy.   

Uroczysta inauguracja Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonii Gorzowskiej odbyła się 18 maja 2011 roku.

Dyrektorami instytucji byli:

Krzysztof Nowak - dyrektor naczelny (od momentu powołania do sierpnia 2012) oraz zastępca dyrektora ds. artystycznych Piotr Borkowski (do października 2012).

Krzysztof Świtalski - dyrektor naczelny od  września 2012 do marca 2013 roku.

Małgorzata Pera - dyrektor od marca 2013 do października 2016 roku.

Adriana Chodarcewicz - p o. dyrektor od października 2016 do marca 2017 r.

Mariusz Wróbel - dyrektor od maja 2017 do stycznia 2020

Od 20 kwietnia 2021 dyrektorem jest Joanna Pisarewicz 

czytany: 8436
Rejestr zmian