Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Edukacji Artystycznej

logo bip

STATUS PRAWNY

Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska w Gorzowie Wlkp. jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną. Organem założycielskim jest Rada Miasta Gorzowa Wlkp. Działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz 406 ) oraz postanowień statutu nadanego Uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wlkp. nr XXXI/364/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku.i  zmiany statutu nadanego  Uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wlkp. nr XL/468/2012 z dnia 19 grudnia 2012
czytany: 3629
Rejestr zmian