Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Edukacji Artystycznej

logo bip

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI

 Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępniane są na wniosek - zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2018 r. o dostępie do informacji publicznej   (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330) Prawo udostępnienia informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych - zgodnie z art. 5 ust. 1 w/w ustawy
czytany: 3270
Rejestr zmian